tel: 81 537 59 04 - email: zbk@cell.umcs.lublin.pl

Wykłady na zaproszenie wygłoszone w jednostkach naukowo-badawczych

  1. Gagoś M. (2012) „Spektroskopowe i strukturalne badania organizacji molekularnej antybiotyku amfoterycyny B w układach biologicznych” Seminarium z fizyki biologicznej i bioinformatyki – Instytut Fizyki PAN w Warszawie.
  2. Gagoś M. (2012) „Organizacja molekularna związków biologicznie czynnych w układach modelowych o znaczeniu biologicznym: badania dyfrakcyjne i spektroskopowe” Zakład Krystalochemii, Wydział Chemii UW.
  3. Gagoś M. (2012) Nowoczesne metody analityczne w badaniach biodiesla. Transfer wiedzy i innowacji poprzez rozwój sieci współpracy w regionie lubelskim: „Spektroskopia w podczerwieni w badaniach biodiesla”. Wykład połączony z dyskusją w panelu ekspertów.
  4. Gagoś, M. (2011)”Amfoterycyna B – stary antybiotyk nowe idee” Zakład Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu.
  5. Gagoś M. (2010) Nowoczesne metody analityczne w badaniach biologicznych. Transfer wiedzy i innowacji poprzez rozwój sieci współpracy w regionie lubelskim: „Fluorymetria w badaniach biologicznych”. Wykład połączony z dyskusją w panelu ekspertów.
  6. Gagoś, M. (2010) „Technologie kwantowe w walce z rakiem – nowe farmaceutyki”. Program: „Technologie kwantowe dla społeczeństwa”, Instytut Fizyki UMK w Toruniu.
  7. Gagoś, M. (2010) „Czy można chodzić po wodzie?” Wszechnica naukowego ośrodka lubelskiego. Wykład popularyzujący badania z zakresu biofizyki warstw jednocząsteczkowych uformowanych z lipidów i związków biologicznie czynnych. Polska Akademia Nauk O. Lubelski
  8. Gagoś, M. (2009) „Technika warstw jednocząsteczkowych w badaniach oddziaływań molekularnych”. Zakład Analizy i Oceny Jakości Żywności UP w Lublinie.
  9. Gagoś, M. (2009) „Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury białek” Zakład Biofizyki IF UMCS w Lublinie.
  10. Gagoś, M. (2009) „Desmotropia w fizyce, chemii i medycynie” Zakład Biofizyki IF UMCS w Lublinie.
Powrót na górę