tel: 81 537 59 04 - email: zbk@cell.umcs.lublin.pl

Upowszechnianie wiedzy

 1. Gagoś, M. 2013. Pokazy fizyczne, Festiwal Nauki w Starachowicach. Zaproszenie Władz Miasta.
 2. Gagoś, M. 2013. „Czy można chodzić po wodzie”, Technikum pszczelarskie w Pszczelej Woli: wykład popularnonaukowy przybliżający rolę sił napięcia powierzchniowego w przyrodzie (80 osób) – wykład na zaproszenie.
 3. Gagoś, M. 2012. Lubelska Noc Biologów wykład popularnonaukowy przybliżający rolę sił napięcia powierzchniowego w przyrodzie „Czy można chodzić po wodzie” (2 edycje).
 4. Gagoś, M. 2012. Wykład inauguracyjny Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w Lublinie „Światło i życie” (1 edycja ~150 osób). Ten sam wykład został wygłoszony podczas inauguracji Filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w Nałęczowie (3 edycje po ~200 osób w wieku od 5 do 12 lat) – wykłady na zaproszenie.
 5. Gagoś, M., Strubińska J., Dmowska M. 2012. Lubelska Noc Biologów wykład popularnonaukowy „Światło i życie” (3 edycje po 80 osób) wraz z pokazami mikroskopowymi pezentowanymi przez pracowników Zakładu Biologii Komórki UMCS.
 6. Matwijczuk A., Gagoś M., Kornarzyński K., Czernel G., Fizyka a proekologiczne źródła energii. IX Lubelski Festiwal Nauki – pokazy na pikniku naukowym.
 7. M. Gagoś., M. Arczewska, A. Matwijczuk, G. Czernel (2012, 2011, 2010) – cykl dziesięciu warsztatów z fizyki dla dzieci. Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie.
 8. Gagoś, M. (2011-12) kilkukrotnie, wykłady popularyzatorskie („O siłach napięcia powierzchniowego i nanorobotach”, „Światło”, Światło i życie”) na dniach otwartych UP oraz Wydziału Inżynierii Produkcji UP – wykłady na zaproszenie Rektora UP.
 9. Gagoś, M. (2011) Główny wykład na Festiwalu Przyrody w Nadrożu k. Rypina: „Skąd się biorą kolory, czyli o chemii, biologii i fizyce” (1 edycja (1.5h) 1200 osób – młodzież z sąsiednich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) – wykład na zaproszenie.
 10. Gagoś M. (2011) Pokazy z Fizyki: Mechanika. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Jarmark Jadwiżański w ramach obchodów 100-lecia szkoły.
 11. Gagoś, M. (2010) Wykłady na Uniwersytetach Dziecięcych w Kielcach, Puławach, Siedlcach, Białej Podlaskiej: „Dawno temu w stawie – czyli potęga sił napięcia powierzchniowego” (np.: http://www.radiobiper.info/?id=wiecej&i=5316) – wykłady na zaproszenie.
 12. Gagoś, M. (2010) Koordynator uczelniany VII Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 13. Gagoś, M. (2010) „Magia światła”. Wykład popularyzujący fizykę. Uniwersytet Dziecięcy w Bielsku Białej – wykład na zaproszenie.
 14. Gagoś, M. (2010) wraz z moimi doktorantami cykl dziesięciu warsztatów z fizyki dla dzieci. Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie -(http://www.unikids.pl/wyklady_i_warsztaty/category_warsztat/3).
 15. Gagoś, M. (2009) Magia światła. Wykład popularyzujący fizykę. Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie (~350 dzieci w wieku od 6-12 lat, http://www.unikids.pl/galerie/more/10) – wykład na zaproszenie.
 16. Gagoś, M. (2009) Magia światła. Kierownik projektu VI lubelskiego festiwalu nauki, zespół: mgr Marta Arczewska, mgr Grzegorz Czernel, mgr Arkadiusz Matwijczuk (5 edycji – 159 osób). Wykład wyróżniony nagrodą JM Rektora UP jako najlepszy wykład pracownika UP na festiwalu nauki.
 17. Gagoś, M. (2009) Koordynator Wydziału Inżynierii Produkcji VI lubelskiego festiwalu nauki.
 18. Gagoś, M. (2008-2012) corocznie, czynny udział w pikniku naukowym na lubelskim festiwalu nauki.
Powrót na górę