tel: 81 537 59 04 - email: zbk@cell.umcs.lublin.pl

Prof. zw. dr hab. Mariusz Gagoś

Kierownik zakładu

CURRICULUM VITAE

2014 – profesor nauk biologicznych,
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2008 –  doktor habilitowany nauk fizycznych,
dyscyplina: Fizyka,
specjalność: Fizyka Atomowa i Molekularna.
Instytut Fizyki. Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2002 –  doktor nauk fizycznych,
dyscyplina: Fizyka,
specjalność: Biofizyka.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Promotor: Prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki

1996 –  magister fizyki,
Wydział Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Żuk

Zatrudnienie:

od 2016 Profesor zwyczajny UMCS w Lublinie

od 2011 Kierownik Zakładu Biologii Komórki UMCS w Lublinie

2010-2014  Kierownik Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

od 2009 Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2002 2009- Adiunkt w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie

1999 – 2002 Asystent w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie

1997 – 1998 Młodszy fizyk w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

1996 -1999 Asystent w Pracowni Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

 

Inne zainteresowania
Pszczelarstwo

Prof. zw. dr hab. Mariusz Gagoś

Kierownik zakładu

 

Dane kontaktowe

T:

E: 

Powrót na górę