tel: 81 537 59 04 - email: zbk@cell.umcs.lublin.pl

Badania

PREZENTACJA ZBK – kliknij tutaj

Problematyka badawcza Zakładu Biologii Komórki:

 • Spektroskopowe oraz strukturalne badania organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych;
 • Aktywność przeciwnowotworowa i przeciwgrzybicza naturalnych oraz syntetycznych związków w badaniach in vitro;
 • Badania wybranych związków biologicznie czynnych o działaniu neuroprotekcyjnym w badaniach in vivo;

Ostatnio realizowane projekty:

  1. Projekt badawczy NCN (OPUS) UMO-2012/05/B/NZ1/00037; Zakwalifikowany do finansowania w panelu NZ1. Temat: „Badania aktywności biologicznej antybiotyku amfoterycyny B kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksydacyjnie na układach modelowych błon lipidowych oraz in vitro., (2013-2016), 700 000 zł – Kierownik projektu – Mariusz Gagoś
  2. Wiązka synchrotronowa HASYLAB Hamburg (Niemcy) realizacja projektu badawczego I-20120039 EC, temat: „Molecular organisation of amphotericin B in lipid monolayers with cholesterol and ergosterol”, Realizacja 10-17 maja 2013 – Kierownik projektu – Mariusz Gagoś

Patenty i zgłoszenia patentowe:

 

 1. Pietrow M., Gagoś M., Wawryszczuk J., Tester wosków. 2019. Numer zgłoszenia: P.429877.
 2. Pietrow M., Gagoś M., Wawryszczuk J., Analizator wosków. 2019. Numer zgłoszenia: P.429878.
 3. Pietrow M., Gagoś M., Wawryszczuk J., Przyrząd do analizy wosków. 2019. Numer zgłoszenia: P.429881.
 4. Pawłat J., Starek A., Chudzik B., Sposób obróbki soku owocowego. 2018. Numer zgłoszenia: P.427017.
 5. Pawłat J., Starek A., Chudzik B., Kwiatkowski M., Terebun P., Sposób obróbki soku owocowego. 2018. Numer zgłoszenia: P.427018.
 6. Pawłat J., Starek A., Chudzik B., Kwiatkowski M., Terebun P., Sagan A., Andrejko D., Kopacki M., Sposób obróbki soku owocowego. 2018. Numer zgłoszenia: P.427019.
 7. Pawłat J., Starek A., Chudzik B., Kwiatkowski M., Terebun P., Sposób obróbki soku warzywnego. 2018. Numer zgłoszenia: P.427020.
 8. Pawłat J., Starek A., Chudzik B., Kwiatkowski M., Terebun P., Sagan A., Andrejko D., Kopacki M., Sposób obróbki soku warzywnego. 2018. Numer zgłoszenia: P.427021.
 9. Pawłat J., Starek A., Chudzik B., Sposób obróbki soku warzywnego. 2018. Numer zgłoszenia: P.427022.
 10. Gagoś M., Chudzik B., Niewiadomy A., Matwijczuk A., Czernel G., Karpińska M., Kompozycja do zwalczania infekcji grzybiczych. 2017. Numer zgłoszenia: P-421946.
 11. Gagoś M., Karpińska M.M., Matysiak J., Niewiadomy A., Wietrzyk J., New analogs of 1,2,4-triazolophthalazines with different type of substitution of dihydroxyphenyl system used as anticancer drug. (2016) WO2016013948-A1. – Międzynarodowe zgłoszenie patentowe, Przyznany patent polski.
 12. Gagoś M., Karpińska M.M., Matysiak J., Niewiadomy A., Wietrzyk J., New analogs of 1,2,4-triazole with different type of substitution of 2,4-dihydroxyphenyl system, are gamma amino butyric acid receptor-alpha-3 modulators useful as antiproliferative agents. (2016) WO2016013947-A1, – Międzynarodowe zgłoszenie patentowe, Przyznany patent polski.
 13. Gagoś M., Czernel G., Arczewska M., Kompleks amfoterycyny B, sposób otrzymywania kompleksu amfoterycyny B oraz zastosowanie kompleksu amfoterycyny B do wytwarzania leku. 2012. Numer zgłoszenia: P-403105.

 

Powrót na górę